Flytta med ert hus! Allt om att flytta hus

Ibland kan ett erbjudande vara lite för bra för att motstå. Du kanske erbjuds ett väldigt lukrativt arbete i en annan stad – en möjlighet du alltid drömt om och som du måste ställa mot det faktum att du har en familj som rotat sig och att du har ett hus som du verkligen trivs i. Det senare kan i många fall vara den tyngd i vågskålen som gör att många till slut tackar nej till erbjudandet i fråga. Drömhuset – och kombinationen av tryggheten och det sociala livet – gör att man avböjer.

Men; det som man sett är att fler och fler väljer ett annat alternativ. Man flyttar – men man flyttar med sitt hus. Något som i många fall är fullt möjligt att göra.

Dock så bör man veta att det sällan är ekonomisk lönsamt att göra så. Har du exempelvis inte ärvt huset i fråga så kommer du med all sannolikhet att göra en förlustaffär genom att flytta ditt hus – men det finns även andra värden utöver de ekonomiska som också bör vägas in. Trivsel, trygghet, värme och kärlek; värden som definitivt inte ska underskattas.

Det kommer en hel del praktiska detaljer som måste skötas – det handlar liksom inte bara om att ta huset och köra iväg. Nej, följande saker bör vara gjort och setts över  innan du kan flytta huset:

 

  • Tillstånd. För att flytta huset så måste du ha ett så kallat rivningslov. För att sätta huset på plats på den nya tomten så krävs det ett bygglov. Båda dessa söker du hos Byggnadsnämnden i de kommuner som berörs.
  • Storlek på huset. Är ditt hus bredare än 3.10 meter så krävs det ett tillstånd från kommunen för att det ska få transporteras på allmän väg. Vid längre transporter så krävs ett tillstånd från Vägverkets regionkontor. Är godset bredare än 4.5 meter så krävs det dessutom poliseskort.
  • Den totala höjden får inte överstiga 4.5 meter och detta av förklarliga skäl. Det finns broar, det finns viadukter och det finns andra hinder längs våra vägar som kan skada både ditt hus, den som sköter transporten och alla medtrafikanter.
  • Förberedelse av tomten. Innan huset kan flyttas och sättas på plats så måste ett omfattande markarbete genomförts. El-, avlopp-, telefon- och vattenledningar måste grävas – gamla sådana måste dessutom lokaliseras och avlägsnas i många fall - och den gamla tomten måste dessutom tas om hand; lämpligen genom en omfattande städning.
  • Konsult. För att flytta huset så måste man kontakta experter som dels ser att det är möjligt och dels vilket sätt som är bäst. Ska man demontera hela huset, ska man ta huset i ett svep och i en enda del eller finns det andra möjligheter? Allt beror på vilket hus det handlar om, vilken ålder och vilket material det är byggt av samt i vilken storlek. I detta ligger naturligtvis också en riskbedömning. Det är inte helt lätt att flytta ett helt hus utan fara för andra bilister.

par står och tittar på villa

Flytta hus – ett rimligt pris

 

Priset då; hur mycket kostar det att flytta ett helt hus? Det är väldigt svårt att säga. Varje hus och varje husflytt blir unikt och priset beror på var det ligger, vart det ska, hur lättillgängligt det är, vilket material det handlar om, hur stor det är samt vilken flyttfirma man anlitar.

 

Mellan tummen och pekfingret dock så kan vi säga att det kostar mellan 2-300.000 kronor. Därtill ska du naturligtvis även lägga kostnaden för den nya tomten samt allt arbete som krävs på den för att göra den redo för ditt ny-gamla hus.