Anlita en flyttfirma till ett bra pris

Fler och fler människor i Stockholm väljer idag bort det jobbiga som kommer på köpet vid en flytt och anlitar istället professionell hjälp i form av en flyttfirma. Lathet? Inte alls. För att förklara detta faktum måste man istället dels se till att en flytt i Stockholm kräver lite mer ansträngning än vad en flytt i en mindre stad gör.

Ska du exempelvis flytta till Solna från centrala Stockholm så kommer det att ställas stora logistiska krav på dig – du måste ordna med hyra av en tillräckligt stor bil, du måste hämta denna, du måste hitta en parkering och du måste kunna köra denna igenom en stad med högt trafiktryck hela vägen till Solna. Att addera till detta: de bostäder som ingår i din flytt kan mycket väl ligga högt upp respektive fastigheter, utan fungerande hissar och med extremt smala trappor och snäva passager även i övrigt.

Kort sagt; en flytt med hjälp av en flyttfirma sker i många fall av den anledningen att det snarare är en absolut nödvändighet än av lathet. Dessutom så är det som ytterligare en anledning även väldigt billigt att anlita en firma i dagens Stockholm. Det här kommer av att det finns ett så pass stort urval och att man som kund kan använda detta som ett slagträ i sin förhandling. Det vill säga – istället för att kontakta en enda flyttfirma (som fallet är i en mindre stad) så kontaktar man så många som möjligt, tar in offerter och jämför dessa fram till dess att ett lägre pris visat sig.

Varierande kvalitet mellan flyttfirmor

Dock och viktigt att tillägga i detta är följande: priset må variera mellan olika flyttföretag – men så gör även kvaliteten och av den anledningen så bör man vara lite varsam i sin jakt. Vårt råd är att man direkt tar bort dels den dyraste flyttfirma som man kontaktat och dels också den billigaste.

Ett högt pris behöver inte betyda att en flyttfirma i exempelvis Solna är överlägset bäst och ett alltför lågt pris kan mycket väl dölja en sanning om att företaget i fråga inte har den rätta kompetensen som krävs för att bistå och sköta en flytt.

Kort sagt; tillhör du en av alla de som står inför en flytt i Stockholm så kan du med gott samvete välja en flyttfirma – men du bör vara medveten om att det finns både bra- och sämre sådana i staden. Jaga inte den billigaste och välj bort den dyraste – då brukar det till slut bli bra.

28 Jan 2017