Att flytta farligt gods med IBC-tankar

När man flyttar är man alltid skyldigt att meddela flyttfirman om man har något särskilt skrymmande gods, eller miljö- eller hälsofarliga produkter i bohaget. Flyttfirman avgör då om man ska vidta några särskilda åtgärder för godset. Flyttar du själv bör du göra detsamma. Hälso- eller miljöfarligt gods kan till exempel vara kemikalier, färger, lösningsmedel, explosiva ämnen, gaser och annat som du kanske använder i din verkstad eller ateljé.

IBC-tank är en bra lösning

Att flytta farligt gods med övrigt bohag i en vanlig flyttbil är inte att rekommendera, utan det lämpligaste är att använda kärl avsedda för säker hantering, till exempel en IBC-tank. En IBC-tank är ett kvadratiskt kärl i PVC-plast, vanligen ungefär en kubikmeter i storlek och innesluten i ett stålgaller, som skyddar tanken från stötar och från att klämmas. På grund av sin form och robusta konstruktion är en IBC-tank mycket väl lämpad för frakt av farligt gods, men de används också till att frakta bulkmaterial som sand och grus, samt livsmedel som till exempel spannmål och ris. IBC-tankar kan staplas på varandra och fraktas på lastbilsflak, pråmar, tåg och flyg.

På bondgårdar används IBC-tankar vanligtvis som regninsamlare och som dricksvattenbehållare åt djuren. Men de används också till att frakta diesel till traktorer och andra maskiner. Det är naturligtvis viktigt att man separerar de tankar som används till hälsofarligt gods och de som ska användas till vatten och livsmedel.

Lätt att frakta

I en IBC-tank kan du frakta diesel, bensin eller kemikalier på ett tryggt och säkert sätt. Tankarna kan då stå tillsammans med övrigt flyttgods i flyttbilen eller på släpkärran.Har du gasoltuber eller andra explosiva föremål kan det vara en bra idé att frakta dem separat, säkert förankrade och skyddade från stötar med exempelvis filtar eller liknande.

IBC-tankens konstruktion med stålgaller runt om gör att ditt brandfarliga eller miljöfarliga gods fraktas på ett säkert sätt till din nya adress. Tankarna kan även staplas på och bredvid varandra, vilket gör detta kärl väldigt utrymmesbesparande. För att lyfta och flytta tankarna behöver du en pallyft. IBC-tanken står på en medföljande pall av plast eller trä, en smidig lösning som gör att de enkelt kan lyftas och ställas på varandra.

Var köper man IBC-tankar?

Du hittar IBC-tankar enkelt på nätet, både nya och begagnade. EN begagnad IBC-tank bör vara rekonditionerad, dvs ordentligt urtvättad och sanerad från tidigare rymda material. Finns rester av kemiska eller giftiga ämnen kvar i tanken föreligger risk för oönskade kemiska reaktioner när du tillför någon ny vätska i tanken.

19 Apr 2018