Att tänka på vid en utlandsflytt

Internet, öppna gränser inom Eu och fallet av järnridån är samtliga bidragande till att vår värld idag är att anse som mer öppen och mer tillgänglig än vad fallet var för ett tjugotal år sedan. Många – främst yngre människor – tar också tillvara på denna möjlighet och ser till att antingen genom att resa eller genom en, permanent eller inte, utlandsflytt stilla sin hunger och sin nyfikenhet kring hur världen ser ut och fungerar. Något som också rekommenderas; en utlandsflytt ger alltid mer kunskap och ett annat djup än vad fallet är genom studier. Praktiskt inlärning och egna upplevelser är något som man inte kan få genom att sitta i en skolbänk.

Dock – många verkar ta lite väl lättvidigt på en utlandsflytt och får genom detta tänk problem. Man är inte tillräckligt påläst, man har inte nog med kött på benen och man tar – trots att man befinner sig på andra sidan jorden – för givet att allting ska fungera på samma sätt som det gör i Sverige. Ett tänk som alltså dels skapar problem vid en utlandsflytt och som del också tar bort själva syftet med en sådan.

Flyttar man utomlands – oavsett anledning och till vilket land – så handlar det om att man skaffar sig kunskap om en annan kultur och förväntar man sig då samma omhändertagande som man på många sätt får i Sverige – ja, då kommer man också att bli besviken. Vi menar här att det främst handlar om att man som ung person måste se till att planera sin utlandsflytt på ett bättre sätt och att man måste ta sig tid att läsa på lite kring lagar, regler och hur allting fungerar.

Ställ dig frågor och skaffa svar innan en utlandsflytt

Det vill säga; man får ställa sig några frågor innan man packar resväskan. Frågor som lyder enligt följande: Får jag köra bil med mitt svenska körkort, får jag jobba och får jag lön enligt överenskommelse, vilken dag får jag lön och när ska hyran för bostaden betalas? Hur ser hyreskontraktet ut? Vad händer om jag skulle bli sjuk – är jag försäkrad eller får jag på egen hand betala för vården? Vilka lagar finns och är det några speciella regler som man måste se till att följa – regler som kanske inte finns i Sverige?

Allt detta är något som man måste ha koll på vid en utlandsflytt och om vi därtill lägger att man kanske bör lära sig några enkla fraser på språket som talas, att man kanske bör ha koll på traditioner och på kulturen i landet i fråga – ja, då förstår man också att det krävs lite mer än att bara boka en biljett och sticka från Sverige. En utlandsflytt och hur lyckad och givande en sådan blir avgörs till mångt och mycket kring hur mycket tid man är beredd att lägga på planering innan.

5 Oct 2017