Avgör priset kvaliteten hos en flyttfirma på Östermalm?

Då det handlar om priserna hos en flyttfirma så kan man generellt säga att uppfattningen är att ju dyrare det är, desto bättre är denna flyttfirma också. Så tänker folk och detta gäller ju inte specifikt just en flyttfirma utan går ju att egentligen applicera till vilket område som helst – man tror att ett högre pris per definition leder till ett bättre jobb. Så är dock inte fallet och detta går speciellt att ta som exempel då det handlar just om en flyttfirma. Det finns nämligen ingenting som säger att en dyrare flyttfirma på Östermalm i Stockholm är bättre än en billigare flyttfirma med sin bas någon annanstans i Stockholm.

Tvärtom – denna flyttfirma på Östermalm kanske på grund av klientelet som bor där – har råd att salta notan lite extra men i själva verket kanske är betydligt sämre än vad en flyttfirma på exempelvis Södermalm är. Det är ju nämligen så att en boende på Östermalm i större grad väljer att anlita lokala företag snarare än att se sig om över hela Stockholm – likadant som att en boende på Södermalm gör samma sak fast då gällande sin egen stadsdel.

Denna snäva bild kan alltså i slutändan bli kostsam och föra med sig ett sämre resultat än vad det egentligen borde. Att öppna sitt synfält kan spara både pengar och – som i det här fallet - ge en säkrare flytt. En flyttfirma i exempelvis Tumba kan alltså ge både en säkrare och billigare flytt än vad en flyttfirma på Östermalm kan ge – det är bara det att ingen tänker i de banorna och bara följer gamla hjulspår. Detta är väldigt synd och här krävs det alltså bättring.

Kan jag få jobb på en flyttfirma på Östermalm?

Om man vill jobba på en flyttfirma – oavsett om den är belägen på Östermalm eller någon annanstans i Sverige – så krävs det vissa fysiska egenskaper. Det är nämligen ett tungt jobb att arbeta på en flyttfirma som innebär mycket bärande(naturligtvis) men även snäva passager, trappor samt transporter mellan stadsdelar. Du kan alltså jobba på en flyttfirma som utför en flytt på Östermalm i en våning längst upp i ett hus där ingen hiss finns tillgänglig och där du sedan ska frakta allting till ett boende på andra sidan av Stockholm. Naturligtvis tar detta på krafterna och du måste alltså vara ganska vältränad för att passa för ett jobb på just en flyttfirma.

Är du dock vältränad så kommer du att möta ett arbete fullt av spännande utmaningar och frihet där man får se väldigt mycket av den stad eller stadsdel man är verksam i. Att exempelvis arbeta på en flyttfirma på Östermalm i Stockholm kan ge en väldigt fin bild av hur våningar från sekelskiftet kan se ut – det blir alltså en liten historielektion på betald arbetstid som man kan ha med sig genom hela livet. Det här är alltså en liten bonus som man som anställd på en flyttfirma på Östermalm kan få – om man nu är intresserad av detta vill säga.

19 Dec 2022