Fördel med en flyttfirma i Farsta

Om man står inför att flytta i Stockholm så finns det väldigt många anledningar till varför man ska överväga att anlita professionell hjälp för ändamålet. Det viktigaste argumentet till detta gäller egentligen oavsett om man bor i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige och handlar helt enkelt om att en flytt är jobbig att genomföra. Det tar på krafterna att flytta, man måste planera noggrant och man måste dessutom se till att allting sker på en utsatt tid som man kommit överens om tillsammans med de nya ägarna. Kort sagt; att använda sig av professionell hjälp av en flyttfirma är ofta väl värt pengarna man betalar och får tillbaka i form av ren bekvämlighet.

Angående pengar och betalning så leder detta dock in oss på nästa argument kring varför man ska anlita en flyttfirma om man står inför en flytt i Stockholm; det är nämligen betydligt billigare där. Oavsett om din flytt ska ske från Farsta, från Årsta eller från Huddinge så kommer du att upptäcka att prisbilden för en flyttfirma både är rimlig och klart överkomlig. Hur kommer då detta sig och hur kan priserna för en flyttfirma vara billigare i Farsta än vad de är i en annan svensk stad?

Jo, det handlar uteslutande om hur bostadsmarknaden ser ut i Stockholm och om hur denna skapat en konkurrens mellan olika flyttföretag i staden. Vi förklarar varför.

Konkurrens ger en billig flyttfirma

Om man ser till hur många flyttar som sker inom- och till Stockholm så ser man också en klar anledning till varför det finns så många verksamma flyttfirmor i staden. Kort sagt – i och med att det dagligen räknas på att tre stycken bussar flyttar till staden så innebär det också, i kombination med att det inte finns tillräckligt med bostäder, att priserna stiger för de befintliga boenden som finns.

Detta har i grunden skapat en andra-, och tredjehandsmarknad där personer i Stockholm tvingats acceptera att flyttar kommer att vara en del av vardagen då kontrakten skrivs över en kort och begränsad tid. Flyttar som således är attraktiva för en flyttfirma att ta hand om och där man i och med detta sett en ökad konkurrens som i sin tur gjort priserna lägre.

Priset för en flyttfirma i exempelvis Farsta är således något som ligger under genomsnittet sett till hela landet och här har man som person i Stockholm en klar fördel.

Extratjänster vanligt för en flyttfirma

Som ett tredje argument till varför man som privatperson i Stockholm ska överväga professionell hjälp vid en flytt – utöver bekvämlighet och ett billigt pris – så kan vi nämna att extratjänster brukar vara möjligt att få inkluderat i priset.

Det här kan innebära att en flyttfirma i Farsta kan erbjuda sig att sköta all packning av ditt bohag som en del inkluderad i priset och att man även i många fall – billigt! – kan åta sig flyttstädning också. Även detta helt beroende på att du som kund har ett så stort urval och kan vända detta till din egen fördel.

15 Mar 2017