Kontorsflytt - hitta rätt företag

Att byta lokaler är ofta en naturlig konsekvens av hur resultatet för ett företag ser ut. I Stockholm kan detta bli väldigt tydligt. Om ett företag har medvind så behöver man anställa och med detta kommer också krav på att genomföra en kontorsflytt för att kunna husera den större personalstyrkan.

Om ett företag däremot har motvind så sker det motsatta: folk sägs upp och en kontorsflytt sker från större till mindre lokaler.

I vår huvudstad kan man även se att många flyttar för företag sker som en följd av att man vill hamna på mer attraktiva adresser. Att ha företaget innanför tullarna signalerar rätt saker till kunder, affärspartners och potentiella investerare.

Svårigheter med en kontorsflytt

Bryter man ner allt detta och fokuserar enbart på en kontorsflytt så är det ett väldigt intressant område som kräver specialistkunskaper på en helt annan nivå än vad en vanlig flytt för. Ska ditt företag genomföra en flytt så måste valet av flyttfirma vara betydligt mer genomtänkt än vad fallet är om det handlar om en vanlig flytt för en privatperson. Några faktorer kan förklara detta:

  • Ömtåliga saker. På ett kontor finns en massa känslig apparatur i form av datorer, skärmar, kopiatorer och annat. Minsta miss kan medföra skador - och höga kostnader. Den flyttfirma man väljer för en kontorsflytt måste vara vana vid att hantera detta - och samtidigt också kunna erbjuda hjälp med att koppla ur- och koppla in allting också.
  • Tidspress. Nyckeln till en lyckad kontorsflytt ligger i att man som anställd ska kunna sätta igång med arbetet direkt - men i nya lokaler. Man ska komma till ett dukat bord. Vikten av erfarenhet och kunskap ska inte underskattas: klarar flyttfirman av att flytta alla saker inom det överenskomna tiden? Minsta miss kommer att påverka både arbete och resultat negativt.

Välj rätt flyttfirma

Det finns således all anledning att göra ett genomtänkt val av flyttfirma för en kontorsflytt. Vårt råd är att man ser till att det A) finns erfarenhet B) finns en massa goda referenser att ringa och C) att företaget arbetar under försäkring och att de kan lämna garantier på det utförda jobbet. Målet är att ni ska kunna arbeta direkt under måndagsmorgonen och njuta av en ny arbetsmiljö - ni ska inte börja stressa och tvingas packa upp en massa utrustning och material.

12 Jan 2024