Lastväxlarflak - bygg upp magasinering

Flyttföretag i större städer möter en helt annan konkurrens än förr. I Stockholm, Göteborg, Malmö och i viss mån Uppsala så ser man en extrem bostadsmarknad där dels priserna stiger och där det dels finns ett klart underskott av bostäder att hyra. Detta skapar många dagliga flyttar och det gör att flyttföretag har många potentiella kunder. Hur fångar man upp dessa?

Att man numera också kan använda rut-avdraget i samband med en flytt gör även det att det finns en större marknad. Varför flytta på egen hand när man, för en billig kostnad, kan anlita en flyttfirma? Detta skapar konkurrens och det gör att flyttföretag i större städer måste tänka utanför boxen för att dra till sig kunderna. Det handlar inte om pris - det handlar om extratjänster. Magasinering är ett bra exempel på detta.

Det finns företag idag som ligger i framkant i detta. Inte nog med att man erbjuder magasinering, man erbjuder även hämtning av bohaget. Något som sker genom specialtillverkade containrar där kunderna själva kan packa in sina tillhörigheter i lugn och ro. Flyttföretag har sedan bara att hämta dessa containrar, köra bort dem och placera dem i det utrymme där magasinering sker. Något som möjliggörs genom att man A) skräddarsyr containrar och B) skräddarsyr lastväxlarflak som kan transportera alla containrar.

Nyckeln är det senare. Genom skräddarsydda lastväxlarflak - utifrån containrarna - kan flyttföretagen snabbt och effektivt sköta all transport. Kunderna slipper uppehåll i flytten och flyttföretagen kan å sin sida åta sig fler uppdrag. Lastväxlarflak av standardmått skulle inte alls kunna ge samma fördelar.

Varför magasinering vid flyttar?

Bortser man från lastväxlarflak och speciella containrar så kan man ställa sig frågan om varför magasinering är en nödvändig tjänst att erbjuda. Finns det verkligen ett sådant stort behov? Ja, det gör det. Många flyttar kan ske från en större till en mindre bostad och skapa ett plötsligt överskott av möbler. Genom magasinering kan man ha kvar kakan, men ändå äta den.

Ett annat tillfälle som kan kräva magasinering handlar om när två personer flyttar ihop. Två bohag ska bli ett och det gör att många möbler och personliga saker inte får plats. Vill man fortfarande ha kvar dem - ja, då är magasinering utmärkt. Som ett tredje exempel kan nämnas att exempelvis en flytt utomlands kan kombineras med magasinering. Under tiden man är borta så finns allt bohag i tryggt förvar på hemmaplan. Det gör, helt enkelt, skillnad.

Magasinering är stort, det kommer att bli större och genom lastväxlarflak och speciella containrar så kan flyttföretag med framåtanda nå nya kunder.

8 Jul 2021