När du ska flytta utomlands

Det är en spännande sak att flytta utomlands. Innan du bestämt dig för att flytta dit kanske du har besökt landet mycket innan det. Bäst är ju om du kan det språk som de talar i det land som du ska flytta till. Vissa som är mer äventyrliga av sig, kanske tar saker och ting när de väl kommer och ser till att lära sig språket först när de är på plats. Så kan man också göra. Att flytta utomlands är ungefär som att skala en lök. Hur vi menar, kommer vi att förklara mer ingående här:

1. Första lagret – allt är fantastiskt och nytt

Många som har flyttat utomlands, framför allt till platser med människor som är helt annorlunda än en själv; till exempel från Sverige till något afrikanskt eller asiatiskt land, kan till en början – likt en förälskelse – se allt rosenrött i början av sin vistelse. Allt är nytt och spännande. Man är helt fascinerad av språket, människorna, maten och kulturen. Det är så roligt och fantastiskt. Landet är vackert, maten är god, människorna underbara och allt är tipp-topp. Till en början, ja.

2. Andra lagret – vad annorlunda allt är

När väl den först förälskelsen har lagt sig, börjar man upptäcka svårigheterna, eller de stora skillnaderna från det som man är van vid och hur det är på det nya stället. Man kanske upptäcker vilka skillnader det ändå är mellan dem, och en själv. Det som man förut tyckte var så fantastiskt till en början, blir i stället jobbigt, frustrerande, konstigt och märkligt. Om man är med om det och känner så här, ska man vara lugn. Så gott som alla, som flyttar till ett nytt land, är med om exakt dessa känslor. Det är jobbigt när andra är annorlunda vid vad man egentligen är van vid.

3. Tredje lagret – så lika vi är inom oss

Många stannar tyvärr endast så länge som det andra lagret av upptäckter sträcker sig. Kanske stipendiet eller arbetsuppdraget är över och det blir dags att återvända hem. Då kanske man återvänder med en känsla av frustration över "de andra". De är ju så konstiga, och allt är märkligt i det landet. Men, har man möjligheten att stanna kvar, trots frustrationen och känslan av att de är så konstiga där, kommer man sedan att kunna "skala av löken" med ännu ett lager av skal. Har man kommit så här långt, har man fått en fördjupad insikt och kunskap om det nya landet. När man har skalat av alla olikheter, lärt sig språket så pass bra att man förstår nyanserna i det, då kommer man att inse att alla människor i hela världen är likadana. Det är utseendet, mentaliteten, språket och kulturen som skiljer människor åt, men inuti är vi alla lika. Vi har samma behov, samma önskan och alla talar egentligen samma "språk".

16 Mar 2019