Så använder göteborgarna rutavdraget

Flyttstädning, gräsklippning och barnpassning. Tjänsterna som omfattas av RUT är många, och de tycks bara bli fler. Ända sedan avdraget infördes har efterfrågan för många av dessa tjänster exploderat. Det här har lätt till att många mindre firmor startats och att många, som annars har svårt att komma in på arbetsmarknaden, har kommit i arbete.

Användningen varierar mellan olika delar av landet

Runt om i landet används avdraget på olika sätt, och med olika frekvens. Exakt vilka tjänster som används framgår inte av Skatteverkets statistik – det kan till exempel handla om flyttstädning eller IT-hjälp – men det framgår däremot hur många som har använt sig av avdraget och till vilka summor. I den här texten tittar vi på Västra Götaland, och då framför allt Göteborg samt närliggande kommuner.

Användningen ökade snabbt

Tittar vi på relativt stora kommuner, som Mölndal och Borås, ser vi att användandet har ökat rejält sedan 2009. Det här året var det till exempel 1 012 personer som köpte avdragsgilla tjänster och använde sig av avdraget, och då till en summa av 2 132 166 kronor. Redan året efter hade antalet köpare mer än fördubblats (från 1 012 till 2 289 personer) och summorna mångdubblats (från 2 132 166 kronor till 11 609 171 kronor). En rejäl skillnad, således. Statistiken för Borås följer samma mönster: år 2009 använde 1 092 personer RUT till en summa av 3 124 123 kronor, medan 2 980 personer använde avdraget 2010, och då till en summa 13 803 255 kronor.

Göteborg

För den största staden i landskapet, Göteborg, är statistiken bristfällig. Vi ser dock att antalet köpare under 2009 var 6 640 stycken, men inte till vilka summor dessa använde avdraget för. År 2010 är det tvärtom – då ser vi inte antalet köpare, men att beloppet var 72 557 339 kronor i Göteborg. Summorna som sätts i rörelse för tjänster som till exempel flyttstädning i Göteborg och barnpassning är stora.

Alltfler använder RUT

Hoppar vi fram till 2017 är statistiken dock tydlig – och den har ökat rejält. I Göteborg använde då 44 648 personer avdraget till en summa av nästan en kvarts miljard. I Mölndal använde 5 790 personer avdraget till en summa av 34 720 170 kronor. Borås ligger fortfarande hyfsat nära Mölndal i statistiken, med 7 681 köpare och 38 632 039 kronor under 2017. De är dock inte i närheten lika flitiga som Göteborgarna att anlita tjänster som flyttstädning, barnpassning och gräsklippning. Naturligtvis är jämförelsen orättvis, då Göteborg är betydligt folkrikare.

7 Feb 2018