Så hård är konkurrensen av flyttbolag i Huddinge

Är du i startgroparna för att staflyttrta upp och driva en flyttfirma i Huddinge? Har du koll på konkurrenterna och hur många du slåss mot? Har du koll på kundunderlaget?

Hur många konkurrenter?

Det finns flera vägar att gå för att se hur många flyttfirmor som finns i Huddinge och som därmed blir de direkt konkurrenterna. Ett exempel är att använda Hitta.se.

Via denna söktjänst framkommer det att finns tio företag i Huddinge som finns inom branscherna ”Flyttning, Flyttfirma, Flytt, Flyttransport, Flyttbil”. Det kan självklart finnas fler företag som av någon anledning inte finns listad på Hitta men de flesta företag blir detta automatiskt efter registrering.

Om man gör liknande test på Eniro.se så visar sig 15 företag i sökresultatet. En flyttfirma i Huddinge bör alltså ha ca 10-15 konkurrenter.

Däremot finns det även företag som utför flytt men som inte primärt marknadsför dessa tjänster. Det kan exempelvis vara städföretag som främst ger städhjälp vid flytten. Men när man ändå beställer flyttstädning från dem så kan de även hjälpa till med flytten. Ser man däremot enbart till de som primärt marknadsför sig som flyttfirma så handlar det om ungefär 10-15 företag.

Invånare

På Huddinge.se framgår det att det år 2017 bodde 110 003 personer där. Det motsvarar alltså en medelstor svensk stad. Man hamnar med denna summa på fjortonde plats gällande största kommuner i Sverige. I länet kommer de två efter Stockholm Stad.

Samtidigt har Huddinge ökat succesivt varje år. Från 2016 till 2017 var ökningen ca 2 %, dvs med 2227 personer.

Om man räknar med att varje hushåll i snitt har 3 personer så innebär det ca 36 500 hushåll. Med tanke på detta bör varje flyttfirma ha ett ganska stort kundunderlag förutsatt att det finns maximalt 15 företag. Man får även räkna med att en person i genomsnitt flyttar tio gånger per år.

Ökad efterfrågan

Ännu en faktor att ta hänsyn till än den ökade efterfrågan som uppstått efter att rutavdraget även började gälla för flyttjänster. Med stor ”rabatt” har intresset för att anlita flyttfirma ökat. Statistik från Skatteverket visar att det är fler som väljer tjänsten i likhet med att antalet städtjänster ökat extremt efter att priset på dessa sänktes tack vare avdraget.

Om man ska se på konkurrensen i Huddinge så bör man alltså inte bara se på antal flyttföretag utan även hur marknaden ser ut och förväntas bli framöver. Med fler invånare och inte minst ett rutavdrag, som pressar priset rejält, bör efterfrågan på dessa tjänster vara stor framöver.

13 Sep 2018