Tunghantering - frågor och svar

Tunghantering, tunga lyft och tungtransporter är områden som kräver speciella kunskaper och där utbildning, erfarenhet, kunskap och rätt maskiner - vid varje givet uppdrag - är ett måste. Då det handlar om tunghantering så blir säkerhetsfrågan viktigare än någonting annat.

Ska du som privatperson genomföra en kassaskåpsflytt så är detta ett projekt som du definitivt bör ta hjälp med - och samma sak om det skulle handla om exempelvis en flytt av ett piano. Du kan inte begära att dina vänner ska hjälpa dig med en kassaskåpsflytt och du kan heller inte förvänta dig att en vanlig flyttfirma har den kompetens som krävs - du kommer att aktivt behöva söka efter ett företag inriktat på tunghantering.

Här nedan ska vi ge lite mer information kring detta ämne och vi gör det genom att svara på några vanligt förekommande frågor - enligt följande:

När kan jag som privatperson använda tjänsten tunghantering?

I samband med att du ska flytta någonting tungt - nämnda kassaskåp och piano är två exempel. Vidare kan man se att exempelvis ett spabad, en värmepump eller exempelvis en friggebod är andra exempel på när professionell tunghantering kan riktas mot privatpersoner.

Hur vet jag att företaget är bra?

Du ska alltid se till att det finns en gedigen utbildning i grunden och där samtliga anställda kan visa upp att de exempelvis genomfört Safe Construction. I övrigt så bör du se över att det finns exempelvis kranbilar samt att företaget har erfarenhet av tunga lyft - det senare kan du göra genom att kontakta referenser.

Vad ska jag tänka på i övrigt?

Att det finns försäkringar hos företaget är extremt viktigt. Även om det handlar om en skicklig och kunnig firma inom tunghantering så kan olyckor ske. Du ska även - om det handlar om någonting väldigt värdefullt - kunna lösa exempelvis en tilläggsförsäkring som motsvarar värdet på föremålet som ska lyftas och transporteras.

14 Apr 2023