Tunghantering - frågor och svar

Står du handfallen inför det faktum att du äger ett piano som ska inkluderas i den flytt du planerar att göra? Behöver ert företag ha hjälp med att flytta en större maskin från ett kontor till ett annat - eller har en verkstad investerat i en större maskin som ska sättas på plats och i drift? Den gemensamma nämnaren mellan alla dessa exempel handlar om tunghantering och tunga lyft.

Det finns, helt enkelt, en massa olika lägen och situationer där mänsklig styrka inte räcker till och där man istället måste ta professionell hjälp i samband med att större föremål ska flyttas och transporteras. Tunghantering blir, genom detta, också en både välkommen och välanvänd tjänst. Här nedan tänkte vi svara på några vanligt förekommande frågor om just tunghantering och förhoppningsvis, genom detta, ge dig lite mer kunskap om ämnet.

Måste ett företag vara specialiserat på tunghantering?

Det beror givetvis på vad som ska lyftas. Men, generellt: det är alltid viktigt att man säkerställer kvalitet innan man anlitar ett företag. Utbildningen inom tunghantering är viktig och att företaget kan visa upp exempelvis att man genomfört Säkra Lyft som utbildning är nästan ett måste. Det handlar trots allt dels om att du vill ha de som lyftas och transporteras i ett och samma stycke - och dels också om att du inte vill se några olyckor. Tunghantering innebär alltid stora risker.

Hur arbetar ett företag med tunghantering?

Planering är alltid avgörande för jobbet. Varje uppdrag blir unikt sett till vad som ska lyftas och transporteras - och sett till andra faktorer som lokalens utformning samt väder och vind (om ett lyft ska ske exempelvis via en huskropp). Ett seriöst företag inom tunghantering gör alltid en gedigen riskanalys innan man påbörjar ett jobb. Vad kan gå fel - och hur undviker vi detta?

Vilka maskiner används?

Det finns olika typer av liftar och mobila kranar som kan användas vid tunghantering. Handlar det om ett lyft av exempelvis ett piano så kan det också fungera med vanliga bärselar och - givetvis - starka och samspelta anställda hos företaget. Som sagt: tyngden och övriga förutsättningar avgör hur lyftet ser ut och vilka maskiner som används.

För mer information kring tunghantering och tunga lyft, gå till denna sida: tunggruppen.se

23 May 2023