Vårdnad vid flytt till ett annat land

Att skiljas med barn inblandade ställer högre krav på samarbete, lyhördhet och ett vuxet beteende i stort än vad en skilsmässa utan barn gör. Detta är naturligt; barnet kan fara väldigt illa av en skilsmässa och i synnerhet om denna inte sköts korrekt utan där föräldrarna hamnar i konflikt - om antingen det ekonomiska eller om den fortsatta vårdnaden om barnet i fråga.

Innan vi fortsätter så ska vi även tillägga att en ansökan om ensam vårdnad och en efterföljande vårdnadstvist kan vara den enda lösningen. Förekommer våld i hemmet - antingen mot barnen eller mot den andra föräldern - finns det missbruksproblematik, kraftiga samarbetsproblem, gravt psykiskt sjukdom (där barnet riskerar att fara illa) eller någon annan typ av problematik där barnet kan fara illa så bör ensam vårdnad tilldelas den andra föräldern. De flesta skilsmässor som sker brukar även efteråt innebära att föräldrarna delar vårdnaden om barnet och det är också något som föredras och förespråkas rent rättsligt (något som gör att en vårdnadstvist kan vara svår att vinna - man ser från domstolen sida att gemensam vårdnad är bäst för barnet).  

Dock: även om man skiljer sig och fortsatt har delad vårdnad så kan det ske saker som förändrar tillvaron och där en ansökan lämnas in om att den nuvarande vårdnadsformen ska ändras. Här kan samarbetsproblem vara en anledning. Den ena föräldern motarbetar den andre, lämnar- och hämtar inte i tid, dyker inte upp, svarar inte på telefonen och beter sig illa i allmänhet är samtliga exempel på varför många - ett bra tag efter avslutad skilsmässa - ger sig in i vårdnadstvist. En annan, relativt vanlig anledning idag , gäller utlandsflytt och hur vårdnaden ser ut vid en sådan och vi tänkte titta lite närmare på hur en sådan situation kan uppkomma och hur den löses.

Det är idag inte ovanligt att föräldrar med utländsk härkomst väljer att skilja sig - precis som alla andra - och att det då kan uppstå en situation där den ena föräldern vill återvända till hemlandet medan den andra, helt enkelt, vill stanna kvar i Sverige. Det här ger, av naturliga skäl, en knivig situation sett till vårdnaden. Det vanliga - där barnet bor kanske varannan vecka, var tredje helg och så vidare hos den ena föräldern - blir i stort sätt omöjligt att lösa. Här ska man även se till barnets skolgång i frågan. Hur fungerar studierna i det andra landet?

Det är en komplex fråga att lösa. Å ena sidan så ser man att gemensam vårdnad är att föredra, å andra sidan så är barnets trygghet det viktigaste och att då rycka upp barnet från trygghet och rötter skapar en stor oro. Man ska här tillägga att ensam vårdnad heller inte innebär att den andre föräldern kopplas bort. Nej, det finns fortfarande kvar umgängesrätt och skulle den ene föräldern välja att flytta utomlands så kommer denne även fortsatt att ha kontakt med sitt/sina barn. Här ska vi tillägga att en sådan situation dock innebär att den utflyttade föräldern kommer att - enligt föräldrabalken 6:15b - kommer att få betala en väsentlig del av barnets resor vid umgänget.

Ta kontakt med ett skickligt juridiskt ombud

Hur utfallet blir i dessa frågor är svårt att ge något svar på. Det krävs samtycke mellan föräldrarna om var - vilken plats - barnet ska bo på vid gemensam vårdnad. Når man inte den enigheten så ska de rådande förhållandena bestå - och det innebär att man som förälder inte får flytta med sig barn; exempelvis till ett annat land.

Det hela är svårt och det krävs ett skickligt juridiskt ombud för att ha så goda möjligheter till ensam vårdnad som möjligt i en sådan här situation. Barnets röst och vilja spelar viss roll och ju äldre barnet är desto större vikt fäster man vid vad han/hon vill. Men, det kommer bara att utgöra en del i en samlad bedömning.

1 Nov 2017